Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

Om eSumIT

eSumIT har utvecklats av CoreIT för att underlätta IT-administrationen i medelstora till större verksamheter. eSumIT har visat sig fungera mycket väl, och med flera nöjda kunder. eSumIT är idag ett modernt användarvänligt system tillgängligt för alla företag som känner ett behov av att få bättre kontroll över sina system, användare och kringutrustning.

Med hjälp av eSumIT, får man ett bra hjälpmedel för att upprätthålla olika lagar och förordningar, bl.a. i Patientdatalagen, i en förordning i Socialstyrelsen författningssamling och EUs Dataskyddsförordning (GDPR).

En genomgående brist hos de flesta företag, har varit frånvaron av rutiner för ändring av användarbehörighet, hantering av viktig kringutrustning etc. i samband med att någon har slutat eller bytt arbetsuppgifter.

Med kraven från BITS och SS-ISO/IEC 27002:2005 som grund utvecklades eSumIT  till ett hjälpsystem för hantering av system- och användaradministration.

eSumIT har en obruten dokumenterad kedja av händelser, allt från skapandet av anställningsavtalet via alla förändringar till avslut av tjänsten.

eSumIT utvecklas kontinuerligt i samråd med våra kunder.

eSumIT hjälper dig med GDPR

  • Ägarskap: eSumIT har ägarskapstilldelning för varje system och resurs.
  • Ansvar: eSumIT har tydlig ansvarsområdesfördelning.
  • Dokumentation: Alla systemförändringar i eSumIT dokumenteras och loggas.
  • Spridningskontroll: eSumIT kontrollerar tilldelning och förändring av system/resurser och behörigheter över tiden.
  • Livscykelhantering: eSumIT ger tydlig styrning av anställning, förändring av tjänst, samt avslut och återanställning.
  • Rapportering: GDPR uppgifter rapporteras från system via eSumIT.