Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

Ny användare

Systemet eSumIT förenklar och effektiviserar arbetet när nya medarbetare anställs i en verksamhet och de behöver tillgång till olika system och resurser.

Arbetsflöde vid nyanställning

 • Chefen beställer att ett anställningsavtal ska upprättas. Rollbeställningen parkeras i eSumIT, i väntan på att de primära systemen är uppe.
 • Personaladministratören meddelar till eSumIT när anställningsavtalet är signerat.
 • IT-avdelningen lägger upp användaren i Active Directory (AD).
 • När de primära systemen är uppe, aktiveras rollbeställningen och eSumIT skickar e-postmeddelande till systemadministratörer för valda system och resurser. Systemadministratören tilldelar behörigheter utifrån beställning. (Alternativt kan större, viktiga system integreras med eSumIT.)
 • Systemadministratören återkopplar åtgärd i eSumIT.
 • Personaladministratören blir varskodd om åtgärd.
 • Den nyanställda får information om användarnamn, lösenord etc.

Processen - ny användare

eSumIT skapar användare i Active Directory (AD) med grunduppgifter, e-post m.m.

Arbetsflöden som startas vid automatiserad process

 • Chef beställer att ett anställningsavtal ska upprättas. Rollbeställningen parkeras i eSumIT, i väntan på att de primära systemen är uppe.
 • Personaladministratören meddelar till eSumIT när avtalet är signerat.
 • eSumIT skapar användaren i Active Directory (AD) med grunduppgifter, e-post m.m.
 • När de primära systemen är uppe aktiveras rollbeställningen och eSumIT skickar e-postmeddelande till systemadministratörer för valda system och resurser. Systemadministratören tilldelar behörigheter utifrån beställning. (Alternativt kan större, viktiga system integreras med eSumIT.)
 • Systemadministratören återkopplar åtgärd i eSumIT (integrerat system ger eSumIT information om att systemet är uppe).
 • Chefen eller personaladministratören blir varskodd om att beställningen är genomförd.
 • Den nyanställda får information om användarnamn, lösenord etc.

HR-system skapar AD-konto

Arbetsflöden som startas när eSumIT kombineras med andra system, nedan nämns HR-system, men det kan lika gärna vara ett annat system som skapar AD-konto, e-post och pushar de primära systemen.

 • Chefen beställer att ett anställningsavtal ska upprättas och meddelande skickas till personaladministratören.
 • Personaladministratören ordnar kontouppsättning i HR-systemet, när anställningsavtalet är signerat.
 • HR-systemet skapar användaren i Active Directory (AD) med grunduppgifter som e-post, avdelning, titel m.m., eventuellt pushas de primära systemen.
 • Active Directory uppdaterar eSumIT med kontoinformation.
 • Därefter aktiverar eSumIT rollbeställningen och skickar e-post till systemadministratörer för valda system och resurser. Systemadministratören tilldelar behörigheter utifrån beställning. (Alternativt kan större, viktiga system integreras med eSumIT.)
 • Systemadministratören återkopplar åtgärd i eSumIT (integrerat system ger eSumIT information om att systemet är uppe).
 • Chefen eller personaladministratören blir varskodd om att beställningen är genomförd.
 • Den nyanställda får information om användarnamn, lösenord etc.