eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

Ny användare

Systemet är optimalt när det tillkommer medarbetare i verksamheten och nya användare ska få tillgång till olika system och applikationer.

Arbetsflöde

Arbetsflöde som startas.

 • Chef beställer att anställningsavtal ska upprättas. Rollbeställningen parkeras i eSumIT i väntan på att primära system är uppe
 • Personaladministratören meddelar till eSumIT när avtalet är signerat
 • IT-avdelningen lägger upp användaren i AD
 • När de primära systemen är uppe aktiveras rollbeställningen och eSumIT skickar e-post till system/ objekts administratörer för valda system/objekt för upplägg utifrån roll i system samt tilldelning av begärd behörighetsnivå.(Alternativt större viktiga system integreras med eSumIT)
 • System/Objekt-administratören återkopplar åtgärd i eSumIT
 • Personaladministratör blir varskodd om åtgärd
 • Nyanställd får information om användarnamn, lösenord etc.

Ny användare - processen

eSumIT skapar användare i AD med grunduppgifter och e-post mm.

Arbetsflöden som startas vid automatiserad process

 • Chef beställer att anställningsavtal ska upprättas.roll- beställningen parkeras i eSumIT i väntan på att primära system är uppe
 • Personaladministratören meddelar till eSumIT när avtalet är signerat
 • eSumIT skapar användaren i AD med grunduppgifter och e-post mm
 • När de primära systemen är uppe aktiveras rollbeställningen och eSumIT skickar e-post till system/ objekts administratörer för valda system/objekt för upplägg utifrån roll i system samt tilldelning av begärd behörighetsnivå. (Alternativt större viktiga system integreras med eSumIT)
 • System/ objektsadministratören återkopplar åtgärd i eSumIT
  (integrerat system ger eSumIT information om att systemet är uppe)
 • Chefen eller Personaladministratören blir varskodd om att beställningen är genomförd.
 • Nyanställd får information om användarnamn, lösenord etc.

Ny användare - processen

HR systemet skapar AD konto

Arbetsflöden som startas när eSumIT kombineras med andra system, nedan nämns HR men det kan lika gärna vara ett annat system som skapar AD konto, e-post och pushar de primära systemen.

 • Chef beställer att anställningsavtal ska upprättas meddelande skickas till HR administratören
 • HR administratören ordnar kontouppsättning i HR systemet, när anställningsavtalet är signerat
 • HR systemet skapar användaren i Active Directory med grunduppgifter och e-post avdelning titel mm eventuellt pushas primära system
 • Active Directory uppdaterar eSumIT med kontoinformation
 • Därefter aktiverar eSumIT rollbeställningen och skickar e-post till system/ objektsadministratörer för valda system/objekt för upplägg utifrån roll samt tilldelning av begärd behörighetsnivå. (Alternativt kan stora och viktiga system integreras med eSumIT)
 • System/objektsadministratören återkopplar åtgärd i eSumIT (integrerat system ger eSumIT information om att systemet är uppe)
 • Chefen eller Personaladministratören blir varskodd om att beställningen är genomförd.
 • Nyanställd får information om användarnamn, lösenord etc.