Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

Avsluta användare

Byta eller avsluta en anställning

När en användare får en annan tjänst eller avslutar en anställning  inom en verksamhet måste användarens tillgång till information och systemrättigheter ändras eller dras in. I eSumIT är processen nästan likadan som när en ny användare registreras, fast omvänd. Alla berörda får meddelande om vad som ska avslutas, t.ex. telefonabonnemang, system som inte ska gå att nå osv. Genom att använda eSumIT säkerställs att kraven i nedanstående bild efterlevs och kan redovisas vid behov.