eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

Avslutande av anställning eller förflyttning

När en användare avslutar en anställning i verksamheten eller flyttar till en annan del så måste den användarens åtkomsträtt till information och systemrättigheter dras in eller ändras. I eSumIT sker en ungefär likadan process som när en ny användare registreras, fast omvänd, så att alla berörda får meddelande om vilka konton som ska avslutas, telefonabonnemang som ska avslutas, applikationer som ska stängas ner osv. Använder man eSumIT så säkerställs att kraven i nedanstående ruta efterlevs och kan redovisas vid behov.

(För dig som vill kvalitetssäkra din befintliga process med avslutshantering eller andra valda delar av eSumIT processen kontakta oss)