Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

Användare

Alla medarbetare och användare som behöver tillgång till system och andra resurser registreras i eSumIT. För dessa medarbetare och användare anges förutom information om t.ex. organisationstillhörighet, e-postadress, användarnamn o.s.v. vilka system och och resurser som respektive användare ska ha tillgång till.

eSumIT ger en tydlig och bra överblick över användare

  • Registerförteckning över användare med information om deras tillgång och behörigheter till system och resurser
  • Systemadministratörer kan se vilka användare som har behörighet till de system de ansvarar för
  • Filtreringsfunktion gör det möjligt att filtrera fram önskad information om utdelade behörigheter och tillgång till system och resurser, t.ex. att utifrån organisationstillhörighet se vilka användare som har tillgång till ett system/resurs
  • Om AD och personalsystem är integrerade med eSumIT kommer ändringar av användares uppgifter som görs i eSumIT att slå igenom i AD och personalsystemet. Om ingen integration finns, är det enkelt att utföra ändringen i eSumIT.