eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

Användare

I registret Användare lägger man in alla användare som finns i verksamheten som behöver tillgång till något system eller annat som är infört i eSumIT. Det finns möjlighet att föra in lite olika information kring varje användare, ex. vilken avdelning den tillhör, e-postadress, användarnamn osv. Man väljer också till respektive användare vilka system som denne ska ha tillgång till.

Sker förändringar i verksamheten så uppdaterar eSumIT Personalsystemet, så att dessa förändringar även slår igenom, samt uppdaterar AD. Som alternativ uppdaterar Personalsystemet eSumIT som i sin tur uppdaterar AD, kan även kombineras med andra system. Detta förutsätter integration med de system som ska uppdateras. Om ingen integration finns så är det möjligt att på ett enkelt utföra dessa förändringar i eSumIT.

I eSumIT får man en tydlig och bra överblick över de användare som är registrerade, bl.a. ser man:

  • Register över användare med information om dess behörigheter.
  • Systemadministratör ser endast användare med behörighet till sitt/sina system.
  • Filter för avdelning och system kan användas så man ser enbart användare tillhörande en viss avdelning eller ett visst system. 
  • Användare där åtgärd väntas på ”flaggas”.
  • Om ändringar sker i någon av användarens uppgifter slår det igenom i AD och personalsystem förutsatt att dessa system är integrerade med eSumIT, i annat fall är det enkelt att utföra ändringen i eSumIT