Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

Inventariemodul

Inventariemodulen är helt integrerad med eSumIT. Modulen kan även köras separat utan att behöver använda eSumITs behörighetshantering.

eSumIT ger tillsammans med inventariemodulen en mycket bra kombination av inventariesäkerhet och säker behörighetshantering med central beställningspunkt och lagring.

Inventariemodulens grunddelar

Inventariemodulen är indelad i tre huvudmenyer; Inventarier, Beställningar och Administration.

På startsidan kan inventarieadministratörer t.ex. skapa inventarierapporter, se inventariebeställningar och när inventarier löper ut. Färgmarkering visar när det är dags att förnya avtal t.ex. för licenser och datorutrustning.

Beställningsflöde för inventarier