eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

eSumIT Inventariemodul

Inventariemodulen är helt integrerad med eSumIT.

Modulen kan även köras separat utan att man för den skull behöver bruka eSumITs behörighetshantering.

eSumIT med inventariemodul är en mycket bra kombination av inventariesäkerhet och säker behörighetshantering med central beställningspunkt och lagring.

Inventariemodulens grunddelar

Inventariemodulen är indelad i tre huvudmenyer; Inventarier, Beställningar och Administration.

Startsidan har utökas med inventarierapporter för den som har behörigheter i inventariemodulen.

Här kan du se när dina inventariebeställningar samt när inventarier löper ut, färgen visar när det är dags att förnya avtalet på ex. licenser eller datautrustning

Beställningsflöde för inventarier.