Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

GDPR

eSumIT har en inbyggd flödeshantering för behörigheter till system och andra resurser och fångar alla steg från anställning, förändring , avslut samt återanställning av tjänst. Den tydliga styrningen ger kontroll och stöder organisationers förmåga att följa dataskyddsreglerna GDPR.

Säkerhetsföreskrifter

I eSumIT finns en funktion för att hantera styrande dokument som t.ex. säkerhetsföreskrifter som medarbetare och användare behöver känna till. I samband med nyanställning kan t.ex. en arbetsgivare skicka aktuella säkerhetsföreskrifter via eSumIT för att de ska godkänna att de tagit del av innehållet. Detta godkännande loggas i eSumIT. För de som inte godkänt går det att skicka påminnelse direkt från systemet.

Om det sker förändringar i styrande dokument, om t.ex. säkerhetsföreskrifter förnyas och uppdateras i samband med GDPR, går det att skicka information om det till medarbetare och användare. Information om nya villkor kan skickas till alla anställda och det skapas en logg som visar vilka som godkänt att de tagit del av de nya villkoren, och påminnelse kan skickas till de som ännu inte godkänt. Om det behövs är det möjligt att skriva ut underlag som avtal, villkor etc. för signering.

eSumIT ger stöd i GDPR-arbetet!

Ägarskap - eSumIT har ägarskapstilldelning för varje system och resurs
Ansvar - eSumIT har tydlig ansvarsområdesfördelning
Dokumentation - Alla systemförändringar i eSumIT dokumenteras och loggas
Spridningskontroll - eSumIT kontrollerar tilldelning och förändring av system och resurser och behörigheter över tid
Livscykelhantering - eSumIT ger tydlig styrning vid anställning, förändring, avslut samt återanställning av tjänst
Rapportering - GDPR-uppgifter rapporteras från system via eSumIT