eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

GDPR

eSumIT har inbyggd flödeshantering för system/behörigheter som fångar alla steg från anställning, förändring av tjänst, avslutad tjänst och som även ger möjlighet till återaktivering av tjänst. 

Denna tydliga styrning passar mycket väl in i de nya myndighetskraven i GDPR.

Säkerhetsföreskrifter

I eSumIT finns en funktion för hantering av säkerhetsföreskrifter. I samband med nyanställning så skickas säkerhetsföreskrifterna ut till den nyanställde som får godkänna dem och detta godkännande loggas i eSumIT. Om någon inte godkänt säkerhetsföreskrifterna hamnar den i en lista som det är möjligt att skicka påminnelse från.

Det finns även en funktion för förnyelse av säkerhetsföreskrifter, denna funktion är särskilt betydelsefull nu i samband med införande av GDPR.

De nya villkoren kan skickas ut till alla anställda och man får då en loggning på att varje anställde tagit del av de nya villkoren. Även här hamnar de som inte godkänt den nya säkerhetsföreskriften i en lista för påminnelse, allt loggas.
Det är även möjligt att printa ut dokument för signering i de fall där ett signerat pappersavtal krävs.

eSumIT hjälper dig med GDPR

  • Ägarskap: eSumIT har ägarskapstilldelning för varje system och resurs. 
  • Ansvar: eSumIT har tydlig ansvarsområdesfördelning.
  • Dokumentation: Alla systemförändringar i eSumIT dokumenteras och loggas.
  • Spridningskontroll: eSumIT kontrollerar tilldelning och förändring av system/resurser och behörigheter över tiden. 
  • Livscykelhantering: eSumIT ger tydlig styrning av anställning, förändring av tjänst, samt avslut och återanställning.
  • Rapportering: GDPR uppgifter rapporteras från system via eSumIT.