eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

För vem?

eSumIT är verktyget för dig som har ett antal olika system i verksamheten med medarbetare, leverantörer och utomstående användare som behöver olika behörigheter. I eSumIT finns allt samlat på ett enda ställe.

Arbetet underlättas avsevärt för ex.

  • Personaladministratörer
  • Systemägare/Systemadministratörer
  • IT-administratörer
  • Inventarieadministratörer

Företag med IT-policy eller IT-certifiering

Har din verksamhet en utarbetad IT-policy eller något kvalitetssystem beträffande IT så finns förmodligen önskemål om att kunna få fram olika rapporter. I eSumIT finns möjlighet att få ut rapporter omkring alla system, antal användare, antal händelser inom en viss tidsintervall i specifikt system osv för att användas vid revisioner av IT-policy och certifieringar av IT-typ.

Med hjälp av eSumIT, får man ett bra hjälpmedel för att upprätthålla olika lagar och förordningar, bl.a. i Patientdatalagen, i en förordning i Socialstyrelsens författningssamling och EUs Dataskyddsförordning (GDPR).