Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

För vem?

eSumIT är verktyget för dig som har ett antal olika system i verksamheten med medarbetare, leverantörer och utomstående användare som behöver olika behörigheter. I eSumIT finns allt samlat på ett enda ställe. Arbetet underlättas avsevärt för t.ex.

  • Personaladministratörer
  • Systemadministratörer
  • IT-administratörer
  • Inventarieadministratörer

Företag med IT-policy eller IT-certifiering

Har din verksamhet en utarbetad IT-policy eller något kvalitetssystem beträffande IT finns förmodligen önskemål om att kunna få fram olika rapporter. I eSumIT finns möjlighet att få rapporter om alla eller ett specifikt system, antal användare, antal händelser och inom ett visst tidsintervall för att t.ex. använda vid revisioner av IT-policy och IT-certifieringar.

eSumIT är ett hjälpmedel och stöder organisationer när det gäller att upprätthålla olika lagar och förordningar, bl.a. Patientdatalagen, Socialstyrelsens författningssamling och EUs Dataskyddsförordning (GDPR).