Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

System och resurser

I eSumIT registreras alla system och resurser som ska gå att beställa i en verksamhet på samma ställe, vilket gör det enkelt och överskådligt. I systemregistret samlas system och resurser som medarbetare och användare behöver i arbetet och som ska gå att beställa, t.ex. systemlicenser, mobiltelefon, telefonabonnemang, hårdvara och passerkort. Även andra objekt som t.ex. skyddsutbildning, säkerhetsgenomgångar går att lägga in i registret.