eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

System/Objekt

I eSumIT lägger man in alla system och viktiga objekt som finns i verksamheten, allt samlas på ett ställe, vilket gör det enkelt och överskådligt. 

Man kan lägga in både system och objekt i systemregistret, det som är viktigt, det användaren behöver i sin tjänst. Det kan t.ex. vara.mobiltelefon, telefonabonnemang, hårdvara, passerkort eller annat. Vid ex. en nyanställning så kanske användaren ska få en kaffemugg med sitt namn, även detta kan man lägga in i registret så att det inte glöms bort.

Som objekt kan man även lägga med utbildningar som den nyanställde skall få utifrån sin roll, t ex en skyddsutbildning, säkerhetsgenomgång eller liknande. Dessa läggs med fördel upp som beställningsbara objekt i eSumiT. 

eSumIT hjälper dig med GDPR

  • Ägarskap: eSumIT har ägarskapstilldelning för varje system och resurs. 
  • Ansvar: eSumIT har tydlig ansvarsområdesfördelning.
  • Dokumentation: Alla systemförändringar i eSumIT dokumenteras och loggas.
  • Spridningskontroll: eSumIT kontrollerar tilldelning och förändring av system/resurser och behörigheter över tiden. 
  • Livscykelhantering: eSumIT ger tydlig styrning av anställning, förändring av tjänst, samt avslut och återanställning.
  • Rapportering: GDPR uppgifter rapporteras från system via eSumIT.