eSumIT hjälper dig med GDPR

eSumIT förenklar och organiserar hantering av ägarskap, ansvar, dokumentation, livscykelhantering och rapportering.

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

Välkommen till eSumIT

eSumIT står för "Equipment, System and User Management" och är ett verktyg för att administrera de system som finns i organisationen samt vilka behörigheter användarna ska ha till respektive system. Med arbetsflöden och notifikationer stöder eSumIT vid anmälan av nya system, nyanställningar, tillfällig personal eller då anställda byter tjänst/slutar.

eSumIT underlättar arbetet genom tydlig överblick över alla system, applikationer, användare och övriga tillgångar. 

eSumIT hjälper dig med GDPR

  • Ägarskap: eSumIT har  ägarskapstilldelning för varje system och resurs
  • Ansvar: eSumIT har tydlig ansvarsområdesfördelning.
  • Dokumentation: Alla systemförändringar i eSumIT dokumenteras och loggas  -Spridningskontroll:  eSumIT kontrollerar tilldelning och förändring av system/resurser och behörigheter över tiden 
  • Livscykelhantering: eSumIT ger  tydlig styrning av anställning, förändring av tjänst, samt avslut och återanställning
  • Rapportering: GDPR uppgifter rapporteras från system via eSumIT
eSumIT hjälper dig med GDPR