eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

Systemet eSumIT skapar ett tydligt flöde i den annars otydliga Onboarding & Offboarding processen för anställda.
eSumIT hanterar förutom Onboarding och Offboarding även behörigheter, eSumIT ger ett övervakat flöde hela vägen från anställningsavtal till färdigt AD-konto. Avslutningshantering med återtag av behörigheter och resurser samt smidig återaktivering vid vikariehantering.

eSumIT står för "Equipment, System and User Management" och är ett verktyg för att administrera de system som finns i organisationen samt vilka behörigheter användarna ska ha till respektive system.

eSumIT underlättar arbetet genom tydlig överblick över alla system, applikationer, användare och övriga tillgångar.

eSumIT hjälper dig med GDPR

  • Ägarskap: eSumIT har  ägarskapstilldelning för varje system och resurs
  • Ansvar: eSumIT har tydlig ansvarsområdesfördelning.
  • Dokumentation: Alla systemförändringar i eSumIT dokumenteras och loggas  -Spridningskontroll:  eSumIT kontrollerar tilldelning och förändring av system/resurser och behörigheter över tiden 
  • Livscykelhantering: eSumIT ger  tydlig styrning av anställning, förändring av tjänst, samt avslut och återanställning
  • Rapportering: GDPR uppgifter rapporteras från system via eSumIT
eSumIT hjälper dig med GDPR