eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

Flerbolagshantering 

Ordning och kontroll med eSumIT

Med eSumIT så får du möjlighet att hantera beställningar från andra bolag i koncernen.

Beställningar kan hanteras för bolag som är kopplade med ActiveDirectory men även för bolag som saknar den kopplingen.
Detta ger dig nya möjligheter att få samma goda kontroll och ordning på beställningar från de externa bolagen i koncernen som för det egna.

eSumIT kan hantera hela eller valda delar av behörighetsflödet allt från att eSumIT skapar anställningsavtalet och hanterar alla förändringar från anställningen fram till att personen slutar sin anställning. Systemet kan även användas för delar av processen där man behöver få en bättre kontroll.