Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

Flerbolagshantering

Ordning och kontroll med eSumIT

Med eSumIT får du möjlighet att hantera beställningar från andra bolag i koncernen. Beställningar kan hanteras för bolag som är kopplade med Active Directory (AD), men även för bolag som saknar den kopplingen. Detta ger möjlighet att få samma goda kontroll och ordning på beställningar från externa bolag i koncernen som för det egna.

eSumIT kan hantera hela eller valda delar av behörighetsflödet,  allt från att eSumIT skapar anställningsavtal och hanterar alla förändringar från anställningen fram till att personen slutar sin anställning. Systemet kan även användas för delar av processen där bättre kontroll efterfrågas.