Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

Utrustning

I eSumIT kan man lägga in andra saker än olika applikationer och system, det kan vara saker som ska beställas eller ordnas vid en nyanställning och som man bör hålla koll på att det avbokas/avbeställs vid en avslutad eller ändrad anställning.

Exempel på en tillgång kan vara en ny telefon, ett telefonabonnemang, en kaffemugg med användarens namn tryckt på eller ett passerkort. Varje sådan del lägger man in som ett eget system.

Allt detta plus annat som hör till när en ny användare ska in i verksamheten kan läggas in i eSumIT så att det inte glöms bort eller faller mellan stolarna. Naturligtvis sker motsvarande vid avslutad anställning.