Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

Roller och rättigheter

Roller

Användare

Alla som behöver tillgång till något system eller resurs, och som finns registrerade i eSumIT, kallas "Användare". Förutom medarbetare kan användare vara underleverantörer, konsulter eller andra utomstående som behöver rättigheter till system för att kunna utföra sina uppdrag. En Användare har inga rättigheter att göra ändringar i eSumIT, varken när det gäller tillgång till system och resurser eller administratörsrättigheter i eSumIT.

Yrkesroller

I eSumIT går det att skapa önskade "yrkesroller" utifrån titlar och befattningsbeskrivningar som t.ex. Lärare, Sjuksköterska och Handläggare. En definierad roll skapas utifrån en mall där system och andra önskade resurser anges som respektive yrkesroll behöver ha för att utföra sitt arbete. Det innebär t.ex. att när en ny lärare ska anställas används den fördefinierade rollen "Lärare", som innehåller alla system och annan utrustning som behövs för den lärartjänsten. Det går också att skapa en mer generell roll, t.ex. "Chef" som då ska innehålla samtliga system och resurser som är gemensamma för de som har en chefsroll i en organisation.

eSumIT-administratörsrättigheter

eSumIT administratör 

En eSumIT administratör har fullständig åtkomst och huvudansvar för att administrera eSumIT. En eSumIT administratör ansvarar t.ex. för att skapa och administrera organisationer, tilldela administratörsrättigheter, lägga till eller ta bort system/objekt och behörigheter, hantera uppsättningar av systemspecifika datafält samt skapa rollmallar för olika definierade yrkesroller som kan ligga till grund för beställningar i systemet.

Personaladministratör

En personaladministratör är den som sköter personaladministrationen i verksamheten när det gäller att ansvara för att anställa ny personal och den som göra beställningar av olika tjänster i eSumIT, t.ex. att lägga till eller ta bort användare och system/objekt, uppdatera användaruppgifter och att anställdas organisationstillhörighet är korrekt. Personaladministratör i eSumIT är vanligtvis personalchef eller personaladministratör. Personaladministratören samråder med t.ex. verksamhetschef vilka system och resurser som behövs för varje enhet och kommer i samarbete med eSumIT administratören fram till vad som ska ingå i de olika rollmallarna.

Personaladministratör med sekreterarfunktion

En personaladministratör med sekreterarfunktion kan göra en beställning på samma sätt som en personaladministratör, men beställningen kommer till personaladministratören först för godkännande och därefter går beställningen vidare på samma sätt som om personaladministratören själv genomfört beställningen.

Systemadministratör

Systemadministratören administrerar att dela ut och ta tillbaka behörigheter för de system/objekt de ansvarar för. När en personaladministratör lägger en beställning på tilldelning eller återtag av system/objekt eller begär återaktivering av system/objekt är det systemadministratören som utför den åtgärden. Systemadministratören har även möjlighet att avslå en beställning från personaladministratören och lämna en kommentar, om något skulle vara fel i beställningen. Systemadministratören kan även skapa datafält, administrera e-postmeddelanden och utdatafält. Systemadministratören är en bra resurs för verksamhetschefer och eSumIT administratörer att fråga om råd när nya mallar för olika yrkesroller ska skapas i eSumIT.

System- och objekträttigheter

Till varje system som registreras i eSumIT och som ska gå att beställa anges en Ägare (systemägare) och Administratör. Ägaren har huvudansvar för systemet men behöver inte vara samma person som administrerar systemet.