eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slider

Roller

I eSumIT finns några olika begrepp och här kommer en enkel förklaring av de olika rollerna som finns.

eSumIT-rättigheter

Tjänsteroller
Titlar eller arbetsbeskrivningar kan du skapa fritt efter ditt behov, ex. Lärare, Sköterska, Distriktsköterska mm. detta görs via en mall, som du fyller med de system som passar respektive yrkesroll. Ex. När en ny lärare anställs nyttjas rollen för att plocka fram en färdig uppsättning på allt du behöver till den tjänsten i form av system och kringutrustning.
Om man önskar en mer generell tjänsteroll för en grupp av tjänster så kan man även göra det.

Användare
Alla som registreras i eSumIT för att få tillgång till något system betecknas som en användare, det kan vara medarbetare i verksamheten, en underleverantör som behöver rättighet till något system, en konsult som har ett uppdrag eller någon annan utomstånede användare. En användare har inga rättigheter att göra ändringar i eSumIT, varken i system eller eSumIT-rättigheter.

Beställare (Personaladministratör)
En beställare är den eller de som sköter personaladministrationen i verksamheten. De lägger till eller tar bort användare och uppdaterar så användaruppgifterna är relevanta.

Attest beställare (Sekreterare)
Denna rättighet ger en delegeringsfunktion för att underlätta för personaladministratörer med beställningarna.
Den person som tilldelats denna behörighet kommer att kunna utföra samtliga beställningar på vanligt sätt men inget genomförs förrän chefen attesterat beställningen.

Systemadministratör/Systemägare/Objektsadministratör/Objektsägare
De som har rättigheten som administratörer kan se vilka användare som har rättigheter till sitt/sina system samt lägga till eller ta bort användarrättigheter för dessa.

eSumIT Administratör
Den eller de som har huvudansvaret för att administrera eSumIT har total åtkomst till hela eSumIT och den rättig­heten kallas eSumIT Administratör. Dessa administratörer ansvarar för att lägga till eller ta bort system i eSumIT samt hanterar uppsättning av systemspecifika datafält etc.

System-/objektsrättigheter

Till varje system väljer man både en ägare och en administratör. Ägaren är den som har huvudansvaret för systemet men det behöver inte vara samma person som administrerar det.