Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny
Slide One - ny

eSumIT On/Off-boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventariemodul

Boka gratis demo av eSumIT

eSumIT On/Off-
boarding system

IAM system med rollbaserad behörighetshantering och inventeringsmodul

Boka gratis demo av eSumIT

Slide One - ny

Effektivisera och skapa tydliga processflöden för Onboarding & Offboarding med eSumIT!

eSumIT - Equipment, System and User Management - är ett verktyg för att effektivisera och
kvalitetssäkra hantering av behörigheter till system och resurser till medarbetare.

eSumIT tydliggör, förenklar och snabbar upp flödet vid nyanställningar, förändringar i befintliga tjänster och vid avslut av anställningar.

eSumIT ger ett övervakat flöde hela vägen från anställningsavtal till färdigt AD-konto, hanterar behörigheter,
avslut med återtag av behörigheter och resurser samt möjliggör en smidig återaktivering vid vikariehantering.

eSumIT ger god överblick på hur system och resurser används för att undvika onödiga kostnader och
den inbyggda rapportfunktionen ger god kontroll på organisationens GDPR-information.

eSumIT hjälper dig med GDPR

  • Ägarskap - eSumIT har ägarskapstilldelning för varje system och resurs
  • Ansvar - eSumIT har tydlig ansvarsområdesfördelning
  • Dokumentation - I eSumIT dokumenteras och loggas alla systemförändringar
  • Spridningskontroll - eSumIT kontrollerar tilldelning och förändring av system, resurser och behörigheter över tid
  • Livscykelhantering - eSumIT ger en tydlig styrning vid anställning, förändring, avslut och återanställning av tjänst
  • Rapportering - GDPR-uppgifter rapporteras från system via eSumIT
eSumIT hjälper dig med GDPR